เวิร์ดเพรซ ช่วงเรียนรู้และทดลอง

ชุมชนโอเพ่นซอร์สทำให้การพัฒนาเวิร์ดเพรซนั้นเต็มไปความคลื่อนไหว มีปลั๊กอินที่มีความสามารถหลากหลายมากมาย และด้วยแนวคิดที่เปิดกว้างต่อการพัฒนาร่วม เมื่อได้ทดลองใช้งาน ก็ยิ่งพบวิธีการที่เปิดกว้างในการต่อยอดจากตัวเวิร์ดเพรซพื้นฐาน

เว็บไซต์วารสาร อ่าน readjournal.org เป็นเว็บไซต์ นิตยสารออนไลน์ ที่ใช้เวิร์ดเพรซในช่วงต้น และปรับแนวทางในการออกแบบและโครงสร้างข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทางของเวิร์ดเพรซมากขึ้น

เนื่องจากนิตยสารอ่านมีเนื้อหาเกี่ยวกับวรรณกรรม มีศิลปินและนักออกแบบมาช่วยงานด้านศิลป์ให้วารสาร ทำให้หนังสือมีสไตล์โดดเด่น จึงได้ลองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมกับ เวิร์ดเพรซให้มีหน้าต่างแสดงภาพขนาดใหญ่ในหน้าแรกเพื่อสอดรับกับเอกลักษณ์โดดเด้นของตัวหนังสือ

1,597 views