เวิร์ดเพรซทุกแห่งหน

เมื่อได้แนวทางการพัฒนาโดยรวมความสามารถพื้นฐานของเวิร์ดเพรซ การสร้างธีมที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ การเลือกใช้ปลั๊กอินที่สอดรับกับความสามารถที่ต้องการ ก็พัฒนาเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาด้วยเวิร์ดเพรซสำหรับทุกรูปแบบเนื้อหาได้แทบไม่จำกัด พร้อมด้วยลูกเล่นหลากหลาย ภายในเวลาที่รวดเร็ว

เว็บไซต์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เป็นเว็บไซต์ล่าสุดที่กำลังพัฒนาขึ้นด้วยเวิร์ดเพรซ แนวทางเป็น เว็บประวัติบุคคล คล้ายกับเว็บไซต์ ปรีดี-พูนศุข แต่เสริมด้วยปลั๊กอินและส่วนเพิ่มเติมต่างๆ เข้าไปอีกมาก นับเป็นอีกความประทับใจของการใช้งานเวิรดเพรซเพื่อเชิดปูชนียบุคคลของสังคมไทย

1,856 views