พลังของการพัฒนาแนวใหม่ HTML + CSS

ในแง่ของวิธีการพัฒนาเอง ก็ได้มีผู้ทดลองและเสนอวิธีการล้ำสมัยออกมาอย่างน่าตื่นเต้นเช่นเดียวกัน ผมเองได้ก้าวเข้าสู่แนวทางของ HTML + CSS เต็มรูปแบบ ข้อเด่นของการพัฒนาวิธีนี้คือประสิทธิภาพในการควบคุมการแสดงผลได้อย่างสะดวกสบายและเป็นระเบียบ เอื้อต่อการพัฒนาร่วมกัน และความรวดเร็วในการแก้ไข

ในการพัฒนาเว็บไซต์ digital2home.com อันเป็นเว็บกิจการค้าปลีกอุปกรณ์ดิจิตัลเจ้าดัง วิธีการพัฒนาเช่นนี้อำนวยความสะดวกอย่างยิ่ง รวมทั้งลดเวลาในการปรับแก้ลงมาก และการทำงานของเว็บก็ล้ำหน้าไปจากเว็บ แค็ตตาล็อก แบบที่เคยพัฒนาเดิมมากมาย ทั้งการค้นหา การจัดหมวดหมู่ที่ซับซ้อนขึ้น ไปจนถึงระบบสมาชิก และการชำระเงิน จนพอจะเรียกได้ว่าเป็นเว็บ อี-คอมเมิร์ซ เต็มรูปแบบ ที่ขาดเพียงการชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น

เนื่องจากเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยข้อมูลจำนวนสินค้ามาก การโอนข้อมูลจากระบบของผู้พัฒนาเก่ามาสู่ระบบที่พัฒนาใหม่เป็นขั้นตอนที่สำคัญและต้องวางแผนอย่างรอบคอบระมัดระวัง นี่เป็นปัญหาประการหนึ่งของการแยกพัฒนาระบบเฉพาะตน เพราะผู้พัฒนาแต่ละรายก็มีวิธีการออกแบบฐานข้อมูลต่างกันไป

2,149 views