คำตอบสุดท้ายของเว็บบล็อกส่วนตัว

ความโดดเด่นพื้นฐานที่สุดของเวิร์ดเพรซคือการสร้างเว็บไซต์ในลักษณะ บล็อก อันรูปแบบของการผลิตเนื้อหาในอินเทอร์เน็ต ที่เป็นไปได้ทั้งบล็อกส่วนตัว บล็อกองค์กร บล็อกกลุ่มกิจกรรม จึงเหมาะกับการดัดแปลงให้เข้ากับเว็บไซต์ ส่วนตัว เว็บไซต์บริษัท หรือเว็บไซต์นิตยสาร

เวิร์ดเพรซมีสามารถเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล (Theme) หรือหน้าตาของเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์แม้ใช้เวิร์ดเพรซด้วยกัน แต่ก็สามารถเลือกหน้าตาที่เหมาะสมกับแนวทางและรสนิยมของตน

หลังจากรู้จักเวิร์ดเพรซเบื้องต้นแล้ว ก็ได้สร้างบล็อกส่วนตัวให้กับคนรู้จักด้วยเวิร์ดเพรซมากมาย เช่น imenn.com ipattt.com และ jongblog.com

2,161 views