เริ่มจากร่วมพัฒนาระบบเนื้อหาเว็บไซต์ข่าว

ในระยะแรกเริ่มที่เว็บไซต์เริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทย องค์กรจำนวนมากก็ได้เริ่มทดลองใช้งานและปรับมุมมองการใช้ช่องทางเว็บไซต์ให้สอดรับกับแนวทางขององค์กรตน

ผมเริ่มต้นเรียนรู้เทคโนโลยีและวิธีพัฒนาเว็บจากการร่วมพัฒนาเว็บไซต์ manager.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ ข่าว ขององค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งในขณะนั้นได้ใช้เทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ในการพัฒนาเว็บ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สะดวกต่อการปรับแก้ไขเนื้อหาและรองรับผู้เข้าชมจำนวนมาก

ในช่วงแรกของพัฒนาเว็บไซต์เมืองไทย การจัดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหายังเป็นวิธีการแบบเก่า ด้วยการสร้างไฟล์สำหรับข่าวแต่ละข่าว นำขึ้นแสดงเป็นครั้งๆ ไป การสร้างระบบจัดการเช่นนี้นับเป็นก้าวแรกๆ ของการพัฒนาระบบเว็บไซต์ในขณะนั้น

8,339 views