หวนคืนสู่เวิร์ดเพรซ

ขณะที่ได้พัฒนาระบบจัดการเนื้อหาส่วนตัวจนเป็นรุ่นแรกแล้ว ตัวเวิร์ดเพรซ เองก็ได้มีการพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าเช่นกัน รวมทั้งมีผู้พัฒนาปลั๊กอินใหม่ๆ เข้ามามากมาย ด้วยพลังของชุมชนโอ่เพ่นซอร์ส ความบกพร่องต่างๆ ล้วนได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

เว็บปรีดี-พูนศุข pridi-phoonsuk.org ใช้แนวทางทดลองร่วมกันระหว่างเวิร์ดเพรซกับระบบจัดการเนื้อหาที่พัฒนาขึ้นเอง และได้ศึกษาพัฒนาการของWordpressอีกครั้ง

เว็บนี้เป็นเว็บ รวบรวมข้อมูลบุคคล ของบุคคสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย จึงเน้นการเชิญชวนให้อ่าน เต็มด้วยข้อมูลสำคัญและภาพหายาก จึงใช้ปลั๊กอินเพื่อเสริมความเกี่ยวเนื่องและเน้นความสำคัญของข้อมูลที่มีอยู่

1,638 views