ทดลองสร้างระบบที่เปลี่ยนธีมได้

การพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาขึ้นเอง ให้มีความสามารถคล้ายคลึงกับเวิร์ดเพรซจำเป็นต้องสามารถรองรับการปรับการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ได้ หรือที่เรียกว่าการเปลี่ยนธีม (Theme) ซึ่งทำให้ส่วนจัดการกับส่วนแสดงผลเป็นอิสระต่อกัน และสะดวกต่อการแยกกันพัฒนา

demo.vaivaisoft.com คือระบบจัดการเนื้อหาที่รับรองการเปลี่ยนธีมได้อย่างสมบูรณ์นี้ การเปลี่ยนธีมแต่ละครั้งทำให้ได้รูปร่างหน้าตาของเว็บต่างออกไปทันที โดยมีเนื้อหาเช่นเดิม

1,961 views