สวัสดีเวิร์ดเพรซ

หลังจากลองใช้งาน ExpressionEngine กับเว็บไซต์หลายเจ้า ก็เริ่มพบความไม่พอเหมาะพอดีกับความต้องการและการปรับแต่งอยู่บ้าง หลายความสามารถที่ผู้พัฒนาระบบพื้นฐานเตรียมให้นั้นไม่ยืดหยุ่นกับการปรับแก้ ขณะที่หลายความสามารถนั้นกลับเกินความต้องการไป

เวิร์ดเพรซ (WordPress) เป็นระบบจัดการเนื้อหาอีกเจ้าหนึ่งที่เป็นโอเพ่นซอร์ส มีการพัฒนามาต่อเนื่องนาวนาน เน้นความกะทัดรัดเรียบง่ายของตัวระบบแก่นแกนหลัก และหากต้องการเพิ่มเติมความใด ก็สามารถทำได้ด้วยการลงตัวเพิ่มความสามารถที่เรียกว่าปลั๊กอิน (Plug-In) เพิ่มได้ตามที่ต้องการ

ด้วยพลังของโอเพ่นซอร์สที่เปิดโอกาสให้ผู้คนทั้งโลกร่วมกันพัฒนา เมื่อผ่านเวลาแห่งการทดลองพัฒนาร่วมกันมาถึงจุดหนึ่งเวิร์ดเพรซและปลั๊กอินก็กลายเป็นคำตอบของแนวทางที่รอคอย

เว็บไซต์ฟ้าเดียวกัน sameskybooks.org เป็นเว็บไซต์แรกที่ปรับแต่งจากเวิร์ดเพรซเว็บไซต์นี้เป็นเว็บของ นิตยสาร ที่เน้นเนื้อหาหนักแน่นวิพากษ์วิจารณ์อันเป็นที่รู้จัก การเน้นนำเสนอเนื้อหาเหมาะกับความสามารถเวิร์ดเพรซเป็นอย่างดี

1,687 views