เพราะรักจึงอยากประชัน

แม้การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดเพรซที่ผ่านมาจะรับกับแนวทางเว็บไซต์หลายๆ ประเภทได้ แต่ด้วยความรู้ในขณะนั้น ยังพบว่าต้องใช้พลังในการประยุกต์ให้เข้ากับประเภทธุรกิจที่ต่างกันไม่น้อย

ด้วยเหตุนี้ จึงได้พยายามรวมประสบการณ์จากการศึกษาแนวทางการใช้งานเวิร์ดเพรซมาวางแผนพัฒนาระบบจัดการเนื้อหาของตนเองขึ้น เพื่อรองรับความแตกต่างของประเภทการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ให้หลากหลายและสะดวกพร้อมใช้งานทันที ที่เรียกกันว่า เว็บสำเร็จรูป

ballnpat.com เป็นเว็บแรกที่พัฒนาขึ้นเองในแนวทางนี้ ที่เริ่มต้นกับเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม สำหรับคู่แต่งงานที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตน ทั้งแสดงข้อมูลสถานที่ กำหนดเวลา การติดต่อกับแจกและเพื่อนๆ รวมทั้งสมุดเยี่ยมชมออนไลน์

1,911 views