เป็นมากกว่าผู้ใช้เวิร์ดเพรซด้วยการสร้างธีม

ที่ผ่านมา การใช้งานเวิร์ดเพรซเป็นการปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับความต้องการลูกค้าเป็นรายๆ ไป นับเป็นการใช้งานเวิร์ดเพรซในระดับผู้ใช้ แต่เวิร์ดเพรซก็มีแนวทางสำหรับผู้สนใจที่เปิดกว้าง การสร้างธีมเพื่อแจกจ่ายเป็นอีกแนวทาง ซึ่งอาศัยความเข้าใจเวิร์ดเพรซไปอีกขั้นหนึ่ง

themes.wordpress.in.th/clean1 คือพยายามหลังจากลองปรับเวิร์ดเพรซให้เป็นเว็บไซต์หลากหลายประเภทแล้ว เมื่อรวบรวมความต้องการพื้นฐาน และประสบการณ์จากการพัฒนาปรับแต่ง รวมทั้งจากความพยายามสร้างเว็บสำเร็จรูป ก็ทดลองสร้างธีมสำหรับเวิร์ดเพรซออกมาเป็นธีมชื่อ V Nakorn ขึ้นโดยมุ่งจะให้ผู้ใช้งานที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ แค็ทตาล็อก สามารถนำไปใช้งานอย่างรวดเร็วได้ในลักษณะเดียวกับเว็บสำเร็จรูป

1,943 views