อี-คอมเมิร์ซที่พัฒนาขึ้นอีกขั้น

เว็บไซต์สำนักพิมพ์ชายขอบ chaikob.com ป็นการทดลองอีกครั้งในการนำ เวิร์ดเพรซมาใช้งานในรูปแบบร้านหนังสือออนไลน์ ที่ใช้พลังของเวิร์ดเพรซในทุกด้าน คือมีบล็อกที่มีเนื้อหาชวนติดตาม มีปลั๊กอิน shopp ที่เสริมการใช้งานอีคอมเมิร์ซ

เว็บไซต์นี้ได้ใช้ธีม V Nakorn ที่พัฒนาขึ้นมาปรับปรุงต่อยอดด้วยปลั๊กอิน shopp เพื่อต่อยอดแนวทางการพัฒนาอีกขั้นหนึ่ง

1,990 views