ทำแค็ทตาล็อกด้วยเวิร์ดเพรซ และพลังของปลั๊กอิน

ความทรงพลังอีกประการหนึ่งของเวิร์ดเพรซคือปลั๊กอินที่มีผู้ร่วมพัฒนาจำนวนมากเสนอปลั๊กอินที่น่าสนใจออกมามากมาย เมื่อรวบรวมปลั๊กอินที่เหมาะสมชุดหนึ่งๆ ก็จะปรับให้เวิร์ดเพรซรองรับความต้องการเว็บไซต์ประเภทที่ต้องการได้

เว็บไซต์ be-live.in.th เป็นเว็บของร้านเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไม่ใช่เว็บที่เน้นการแสดงเนื้อหาโดยตรง แต่ควรจะเป็นเว็บ แค็ทตาล็อก สินค้า

การพัฒนาครั้งนี้เป็นการพยายามลองปรับให้เวิร์ดเพรซสามารถรองรับความต้องการใช้งานเว็บประเภทแค็ทตาล็อกสินค้า และใช้ปลั๊กอินบางตัวเพื่อเพิ่มลูกเล่นทางการแสดงผลให้ดูน่าสนใจ เช่นการประกอบชุดสินค้า เพื่อให้เหมาะกับแนวทางเว็บแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์มากยิ่งขึ้น

1,981 views