Vai Vai Soft ช่วยปรับแต่งเว็บไซต์เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพ

3:12 am by vaivaisoft

เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพปี 2544 (Bangkok Experimental Film Festival) จัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่หก ซึ่งจะเปิดตัวในกรุงเทพช่วงเดือนธันวาคม 2554

เว็บไซต์ของเทศกาลครั้งนี้ (http://www.beffbeff.com) ใช้ระบบ WordPress เป็นจัดการเนื้อหา และ Vai Vai Soft ได้ช่วยปรับแต่งธีมจากธีม v-nakorn อันเป็นหนึ่งในธีมพื้นฐานที่ Vai Vai Soft ได้ผลิตแจกจ่ายให้ผู้สนใจใช้งานมาพอสมควรแล้ว

หน้าแรกเว็บไซต์ เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพ ใช้ธีม v_nakorn

หน้าแรกเว็บไซต์ เทศกาลภาพยนตร์ทดลองกรุงเทพ ใช้ธีม v_nakorn

เนื้อหาของเว็บไซต์ประกอบด้วยบทความ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ที่น่าสนใจมากมายจากศิลปิน นักวิชาการ ภัณฑารักษ์ในวงการภาพยนตร์อาทิ


2,120 views