Vai Vai Soft กับงานที่ปรึกษาเว็บ Siam Intelligence

8:51 pm by vaivaisoft

เว็บไซต์ Siam Intelligence เป็นเว็บไซต์สื่อออนไลน์ ของบริษัท Siam Intelligence Unit (SIU) มุ่งเน้นเนื้อหาข่าวและบทวิเคราะห์เชิงลึก รวมถึงการสัมภาษณ์บุคคลที่โดดเด่นในสาขาต่างๆ ซึ่งได้เปิดตัวมาและเคลื่อนไหวมาตลอดหลายปี จนเป็นที่รู้จักในแวดวงออนไลน์ทั้งทางเว็บไซต์ และ Social Media อย่าง Facebook และ Twitter

ช่วงไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว (2553) ทีมงาน SIU ได้วางแผนปรับปรุงเว็บไซต์ Siam Intelligence ครั้งใหญ่ ทั้งในเชิงเทคนิคด้านเว็บและแนวทางการผลิตเนื้อหา

ทีม Vai Vai Soft ได้ร่วมมือกับทีม SIU เป็นที่ปรึกษาในแผนปรับปรุงช่วงปี 2554 และในชั้นต้นนี้ ได้ปรับโฉมเว็บไซต์ Siam Intelligence รูปแบบใหม่ และเปิดตัวในวงกว้างไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในข่าว ข่าวการปรับปรุงโฉมหน้าเว็บไซต์ siam Intelligence

เว็บไซต์ Siam Intelligence โฉมใหม่

เว็บไซต์ Siam Intelligence โฉมใหม่


12,993 views